Ekspedycja Poszukiwawcza „Santi Odnaleźć Orła 2017”

Pamiątkowe zdjęcie z fagą klubuMaj/Czerwiec 2017, Morze Północne

Ostatnie chwile przed wyjściem

Ostatnie chwile przed wyjściem

W dniach 20 maja do 9 czerwca 2017 r. w ramach projektu „Santi Odnaleźć Orła” z pokładu jednostki hydrograficznej “MEWO NAVIGATOR” zrealizowaliśmy kolejny etap badań mających na celu zlokalizowanie na dnie Morza Północnego wraku ORP Orzeł. W ramach ekspedycji kontynuowaliśmy rozpoczęte w roku 2015 systematyczne pomiary batymetryczne dna w bezpośrednim sąsiedztwie pozycji ataku lotniczego brytyjskiego samolotu przeprowadzonego 3 czerwca 1940 roku na okręt podwodny. Atak miał miejsce około 120 mil morskich od wybrzeża Wielkiej Brytanii na szerokości geograficznej odpowiadającej w przybliżeniu położeniu Edynburga.

Statek ekspedycji Mewo Nawigator

Statek ekspedycji Mewo Nawigator

Ponadto celem maksymalnego wykorzystania potencjału badawczego wytypowaliśmy kilkadziesiąt interesujących pozycji możliwego zalegania wraków na trasie dojścia do obszaru badań, odpowiadającej w części historycznej trasie powrotu ORP Orzeł z ostatniego patrolu, a także na trasie naszego powrotu pokrywającej się z możliwym kursem powrotu Orła z sektora A1 w jakim miał realizować zadania do dnia 3 czerwca 1940r. Badania w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca ataku polegały na systematycznym przeszukiwaniu całego obszaru dna sąsiadującymi ze sobą pasami o szerokości około 300 metrów, których długość przekraczała czasami 34 km.

Kompas - jedyny w swoim rodzaju

Kompas – jedyny w swoim rodzaju

W trakcie 12 dni pomiarowych w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca ataku lotniczego udało się nam szczegółowo zbadać ok. 900 km2 dna Morza Północnego wykluczając, aby w odległości do 8 mil morskich od centrum obszaru zalegał wrak poszukiwanego okrętu. Łączny przebadany obszar w latach 2015-2017 wynosi więc już ponad 1000 km2. Ponadto przeszukaliśmy dno w szeregu mniejszych obszarów w miejscach potencjalnego przebywania ORP Orzeł w czasie ostatniego patrolu.

Mapa

Mapa

W jednym z takich obszarów położonym około 5 mil morskich od trasy jaką powinien w czerwcu 1940 r. powracać ORP Orzeł po zakończeniu realizacji zadań, odkryliśmy wrak okrętu podwodnego o parametrach zbliżonych do poszukiwanej przez nas jednostki. Szczegółowe pomiary odnalezionego wraku okręt pozwoliły na ustalenie, iż ma on 88 metrów długości i ok.7 metrów szerokości, jest więc o 4 metry dłuższym od poszukiwanego ORP Orzeł. Kwerenda materiałów archiwalnych i danych technicznych okrętów podwodnych jakie operowały i mogły zostać zatopione na tym akwenie, a także analiza parametrów technicznych wraku pozwoliła na wytypowanie, iż odnalezionym okrętem podwodnym z dużym prawdopodobieństwem jest brytyjski HMS Narwhal, okręt torpedo-minowy typu Porpoise.

Kontener ze sprzętem do poszukiwań

Kontener ze sprzętem do poszukiwań

Okręt ten wyszedł w dniu 22 lipca 1940r. z bazy w Blyth na patrol w kierunku wybrzeża Norwegii, gdzie miał zrealizować zadanie minowania torów wodnych wykorzystywanych przez niemiecką marynarkę wojenną. Okręt z nieznanych dotychczas przyczyn nie powrócił z patrolu planowanego do dnia 30 lipca 1940r. Przyjmowano, że został on zatopiony w okolicach brzegów norweskich w czasie realizacji zadania. Odnalezienie okrętu w pobliżu trasy przejścia brytyjskich okrętów podwodnych z patroli pozwala na powiązanie przyczyn jego zatonięcia z atakiem lotniczym niemieckiego Samolotu Do-17 przeprowadzonym dnia 23 lipca 1940r. na nieustalony aliancki okręt podwodny. Przemawiają za tym także uszkodzenia okrętu w postaci zniesienia znacznej części zabudowy pokładu w części pomiędzy kioskiem a rufą okrętu co jest zgodne z opisem ataku lotniczego, w wyniku którego okręt miał otrzymać bezpośrednie trafienie bombą właśnie w tej okolicy kadłuba.

Chwile wielkich emocji

Chwile wielkich emocji

W innych badanych pomniejszych obszarach i miejscach potencjalnego zalegania wraków na trasie dojścia, a także zejścia z badanego obszaru, których przeszukaliśmy blisko 40, oprócz wspomnianego okrętu podwodnego udało się nam odnaleźć i zbadać 29 różnego rodzaju wraków. Natomiast w samym obszarze bezpośrednio sąsiadującym z miejscem brytyjskiego ataku z dnia 3 czerwca 1940 r. w czasie bieżącej ekspedycji odnaleźliśmy kolejne 4, nieznane dotychczas, wraki statków. Daje to łączną liczbę (uwzględniając wraki odnalezione w 2015 r.) 10-ciu odnalezionych przez nas w tym obszarze wraków statków i okrętów. Niestety, żaden z przebadanych wraków nie odpowiada parametrami technicznymi wrakowi poszukiwanego ORP Orzeł. Oznacza to, że błąd nawigacyjny jakim obarczona jest wskazana przez brytyjskiego pilota pozycja ataku na okręt podwodny, wynosi więcej aniżeli 8 mil morskich (najmniejsza odległość do granic przebadanego obszaru). W trakcie tegorocznej ekspedycji trwającej 21 dni przepłynęliśmy 3700 mil morskich i przebadaliśmy łącznie 1090 km2 dna Morza Północnego.

Galeria

Na wachcie hydrograficznejDruga zmianaCzęsto morze nie było łaskaweCzasami bywało piękneTradycyjnie składamy wieniec dla załogi ORP OrzełWrak HMS NarwhalIdentyfikacja wraku HMS NarwhalTrasa przejścia i rejonu poszukiwań ORP Orzeł