Umowa o Partnerstwie z Fundacją Alei Podróżników w Krakowie

W Polsce nie ma drugiego takiego miejsca, w którym upamiętniani są najwięksi polscy podróżnicy i odkrywcy. Do tej pory w Alei Podróżników w Krakowie przed 42 dębami stanęły tablice z biogramami naszych wielkich rodaków. Ich światowe osiągnięcia, spektakularne wyprawy i wyczyny rozsławiały Polskę.

Aleja Podróżników, Odkrywców i Zdobywców powstała kilka lat temu dzięki społecznemu zaangażowaniu grupy osób zrzeszonych w Fundacji Klubu Podróżnika „Śródziemie” Aleja Podróżników i wsparciu Miasta Krakowa.

Podjęliśmy decyzję o podpisaniu z Fundacja Alei Podróżników Umowy o Partnerstwie.

Celem Umowy o Partnerstwie jest włączenie Oddziału Polskiego The Explorers Club na równych prawach decyzyjnych do rozwoju, promocji i rozbudowy Alei Podróżników powstałej dzięki inicjatywie Fundacji Klubu Podróżników „Śródziemie”.
Oddział Polski The Explorers Club, jako partner Fundacji Klubu Podróżników „Śródziemie” dołoży wszelkich starań formalno-prawnych i organizacyjnych tak, aby wieloletnie, społeczne działania prowadzone przez członków Fundacji Aleja Podróżników mogły być kontynuowane, a dokonania polskich podróżników i odkrywców nadal popularyzowane.
Aleja, zlokalizowana w ciągu rowerowo-pieszym wzdłuż ulicy Lema w Krakowie, na podstawie podpisanych przez Fundację stosownych porozumień z Urzędem Miasta Krakowa i podległych mu jednostek administracyjnych, jest unikatowym miejscem upamiętniania wielkich polskich podróżników i odkrywców, którzy rozsławili imię Polski na całym świecie. Wśród nich jest wielu członków prestiżowego The Explorers Club.
Jerzy Kukuczka, Ernest Malinowski, Tony Halik, Ryszard Kapuściński, Piotr Chmieliński, Aleksander Doba, Wanda Rutkiewicz, Marek Kamiński, Krzysztof Wielicki – to tylko niektóre z pośród 42 osób do tej pory uhonorowanych tablicami i dębami w Alei.
Dzięki zawartemu z Miastem Krakowem Porozumieniem o Współpracy Aleja Podróżników stała się wyjątkowym na skalę naszego kraju miejscem przywrócenia pamięci światowych dokonań naszych rodaków. Nazwiska dzięki, którym Polska stała się w świecie rozpoznawalna, w tym szczególnym miejscu mogą być przybliżane społeczeństwu i gościom odwiedzającym Kraków z zagranicy. Oddział Polski The Explorers Club z dumą włącza się w dalszy rozwój Alei Podróżników.

Plan prac Polskiego Oddziału The Explorers Club przy Alei na rok 2020
– „inwentaryzacja” wszystkich spraw dotyczących dotychczasowego funkcjonowania Alei: nawiązanie kontaktu z jednostkami administracyjnymi, firmami i organizacjami, aktualizacja mów formalno-prawnych uwzględniających włączenie się do projektu Polskiego Oddziału The Explorers Club
– wybór Nominowanych do Alei,
– wspólne przeprowadzenie uroczystości odsłonięcia tablic Nominowanych oraz wręczenie Nagród im. Benedykta Polaka
– uporządkowanie informacji o Alei Podróżników przez stworzenie nowej strony Alei Podróżników

www.alejapodróżników.pl