Wacław Sieroszewski i polscy badacze Syberii

Projekt realizowany w ramach Grantu Doskonała Nauka Niepodległość wyryta w DNA. Wacław Sieroszewski – polski przyjaciel na krańcu świata nr DNK/SP/481115/2020 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wacław Sieroszewski był XIX-wiecznym polskim zesłańcem, który w Jakucji podjął działalność naukową i eksploracyjną, której ukoronowaniem było powstanie jednej z najważniejszych monografii na temat życia i obyczajów Jakutów “12 lat w kraju Jakutów”. Obecnie uznawany jest on przez Jakutów za bohatera, który odkrył dla świata oraz przyczynił się do zachowania ich kultury, tradycji oraz historii. 20 kwietnia minie 75 lat od śmierci tego wybitnego badacza, a zarazem działacza niepodległościowego, który po powrocie z zesłania na Syberię pełnił funkcje zarówno posła jak i senatora II Rzeczypospolitej. W związku z przypadającą rocznicą zorganizowany zostanie cykl wydarzeń naukowych, podczas których zostaną zaprezentowane najnowsze wyniki badań nad postacią i dorobkiem W. Sieroszewskiego. Pierwszym z nich będzie konferencja online Warszawa-Jakuck we 20 października 2020. Druga konferencja, zaplanowana jest na marzec 2021 i będzie ona miała nowatorski seminaryjny charakter wynikający z połączenia jej z przeprowadzeniem objazdu naukowego, którego wyniki zostaną zaprezentowane na zakończenie konferencji.

Rok 2021 – druga część projektu zostanie zrealizowana w Jakucji i obejmie następujące działania:

a) polscy naukowcy i badacze, na  konferencji/seminarium w Jakucku, zaprezentują i przypomną sylwetkę Wacława Sieroszewskiego, następnie przedstawią plan upamiętnienia tego niezwykłego odkrywcy.

b) drugiej części seminarium zostanie przeprowadzony objazd naukowy na trasie związanej z działaniami badawczymi Wacława Sieroszewskiego

c) trzecia część, zakończy się seminarium, na którym zostaną zaprezentowane wyniki  objazdu, co będzie krokiem do dalszej współpracy naukowej oraz przyczyni się do lepszego, wzajemnego postrzegania obu narodów. Jednocześnie w ten sposób przeprowadzona konferencja będzie zrozumiałym międzynarodowo sygnałem dobrej woli, że nauka oraz pasja odkrywania świata tworzą uniwersalny język łączący ponad podziałami.

Otwarcie konferencji


Przebieg konferencji