„Kraj Jakutów w dorobku polskich odkrywców”

Tegoroczny temat konferencji umieszczamy w szerszym kontekście zagadnień o dorobku polskich odkrywców Syberii. Nie wykluczamy poruszenia również innych kwestii, ale to właśnie na tematy szeroko związane z Jakucją, a także polskimi badaczami tego regionu chcielibyśmy położyć szczególny nacisk.

Zobacz szczegóły (PDF) >>