Category Archives: Bez kategorii

Wacław Sieroszewski i polscy badacze Syberii

Projekt realizowany w ramach Grantu Doskonała Nauka Niepodległość wyryta w DNA. Wacław Sieroszewski – polski przyjaciel na krańcu świata nr DNK/SP/481115/2020 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wacław Sieroszewski był XIX-wiecznym polskim zesłańcem, który w Jakucji podjął działalność naukową i eksploracyjną, której ukoronowaniem było powstanie jednej z najważniejszych monografii na temat życia i obyczajów Jakutów “12 lat w kraju Jakutów”. Obecnie uznawany jest on przez Jakutów za bohatera, który odkrył dla świata oraz przyczynił się do zachowania ich kultury, tradycji oraz historii. 20 kwietnia minie 75 lat od śmierci tego wybitnego badacza, a zarazem działacza niepodległościowego, który po powrocie z zesłania na Syberię pełnił funkcje zarówno posła jak i senatora II Rzeczypospolitej. W związku z przypadającą rocznicą zorganizowany zostanie cykl wydarzeń naukowych, podczas których zostaną zaprezentowane najnowsze wyniki badań nad postacią i dorobkiem W. Sieroszewskiego. Pierwszym z nich będzie konferencja online Warszawa-Jakuck we 20 października 2020. Druga konferencja, zaplanowana jest na marzec 2021 i będzie ona miała nowatorski seminaryjny charakter wynikający z połączenia jej z przeprowadzeniem objazdu naukowego, którego wyniki zostaną zaprezentowane na zakończenie konferencji.

Rok 2021 – druga część projektu zostanie podzielona na trzy części.

a) polscy naukowcy i badacze podczas pierwszego dnia konferencji/seminarium zaprezentują i przypomną sylwetkę Wacława Sieroszewskiego, następnie przedstawią plan upamiętnienia tego niezwykłego odkrywcy.

b) drugiej części seminarium zostanie przeprowadzony objazd naukowy podczas którego nastąpi wejście na południową flankę najwyższego szczytu Gór Momskich (66°35’34″N 144°46’16″E), który do dzisiejszego dnia pozostaje bezimienny. Położone w Jakucji Góry Momskie to jedno z najbardziej oddalonych od cywilizacji pasm górskich na kuli ziemskiej. Objazd naukowy prowadzony w ramach konferencji ma na celu nadanie szczytowi nazwy „Pik Sieroszewskiego”, a także na wykonanie pomiarów określających dokładną wysokość bezwzględną góry (obecnie znana jest tylko wartość przybliżona 2530 m.) Podczas objazdu zostaną wykorzystane materiały zdobyte w czasie dwóch wypraw eksploracyjnych (letnia w 2017 r. oraz zimowa 2018/2019 r.), które miały charakter przygotowawczy i pozwoliły na rozpoznanie topografii Gór Momskich oraz wszczęcie procedury formalnej mającej na celu nadanie szczytowi nazwy.

c) trzecia część, zakończy się seminarium, na którym zostaną zaprezentowane badania (wyniki pomiarów przeprowadzone podczas objazdu, etc.) co będzie krokiem do dalszej współpracy naukowej oraz przyczyni się do lepszego, wzajemnego postrzegania obu narodów. Jednocześnie w ten sposób przeprowadzona konferencja będzie zrozumiałym międzynarodowo sygnałem dobrej woli, że nauka oraz pasja odkrywania świata tworzą uniwersalny język łączący ponad podziałami.

Część I

Część II

Otwarcie konferencji


Przebieg konferencji

Polacy na Jedwabnym Szlaku – Azja, Pacifik 2016

In order to promote the knowledge about the history of exploration, Polish Chapter of the Explorers Club in cooperation with the Institute of Archaeology, University of Warsaw and the Students Association for the Far East Archaeology organised an exhibition titled “Poles on the Silk Road”. Thanks to the financial support of the Polish Ministry of Science and Higher Education (project no.943/DUN/2016) the exhibition was shown to the wider public in the Museum of Asia and Pacific at Warsaw in October 2016. Czytaj dalej