Contact

 

Siedziba Oddziału Polskiego The Explorers Club mieści się w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 69, klatka B, pokój 107.

Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres:

Polski Oddział The Explorers Club
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Konto: Bank PEKAO S.A. 28124011121111000001650349
Regon: 012129380
NIP: 5211276279
KRS: 0000234398
Polski Oddział The Explorers Club od 31 maja 2007 roku ma Status Organizacji Pożytku Publicznego.