Zarząd Oddziału Polskiego The Explorers Club

 

prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski – Prezes
dr hab. Elżbieta Lisowska – Wiceprezes
Marcin Jamkowski – Wiceprezes
dr Marta Żuchowska – Sekretarz

 

Komisja Rewizyjna

Tomasz Schramm – Przewodniczący Komisji
Maciej Kuczyński – członek
Tomasz Jakubiec – członek

ODDZIAŁ POLSKI THE EXPLORERS CLUB

Organizacja Pożytku Publicznego: KRS 0000234398
Adres: 00-927 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28
Regon: 012129380, NIP: 5211276279
Konto: Bank PEKAO S.A. VIII O/W-wa, ul. Wołoska 18
28124011121111000001650349