Oddział Polski The Explorers Club

Powstał w 1993 r. Propaguje odkrycia – szczególnie polskich badaczy. Przypomina zapomnianych bohaterów historii eksploracji.

Przygotowuje wizyty w Polsce wielkich postaci światowej eksploracji. Organizuje prelekcje i wystawy; promuje książki, filmy, prace poświęcone wymienionej tematyce. Zachęca młodych ludzi do podejmowania zawodów związanych z badaniami terenowymi. Organizuje i wspiera ekspedycje badawcze. Ma status Organizacji Pożytku Publicznego.

THE EXPLORERS CLUB powstał w Nowym Jorku w 1904 r. Jego celem jest popieranie i popularyzowanie badań Ziemi, głębin morskich, przestrzeni kosmicznej oraz troska o zachowanie światowego dziedzictwa przyrody i kultury.

Klub liczy ponad 3000 członków z ok. 60 krajów. Ma 26 Oddziałów na pięciu kontynentach. Siedziba Centrali znajduje się w Nowym Jorku na Manhattanie. Do Klubu nie można się zapisać, trzeba być wybranym przez Radę Dyrektorów spośród zaproszonych i zarekomendowanych kandydatów. Doroczny zjazd The Explorers Club odbywa się w marcu w Centrali z uroczystą kolacją w hotelu Waldorf Astoria.

Członkami Klubu byli lub są:

Pierwsi ludzie na biegunach – Roald Amundsen i Robert Peary, na Księżycu – Neil Armstrong i Buzz Aldrin, badaczka szympansów – Jane Goodall i goryli – Diane Fossey, kierownik zwycięskiej wyprawy na Mount Everest – lord John Hunt i pierwszy zdobywca tego szczytu – sir Edmund Hillary; żeglarz, archeolog Thor Heyerdahl i archeolog oceaniczny Robert Ballard, który odnalazł wrak „Titanica”; Don Walsh i Jacques Piccard – pierwsi ludzie, którzydotarli do najgłębszego miejsca naszej planety, dna Rowu Mariańskiego w batyskafie „Trieste”, a także reżyser i oceanograf James Cameron, który uczynił to 52 lata później samotnie w batyskafie „Deepsea Challenger”; prezes National Geographic – Gilbert M. Grosvenor i inni.

Poczet członków honorowych otwierają: polarnicy – sir Ernest Shackleton, Robert Falcon Scott, Robert Edwin Peary, Fridtjof Nansen;lotnicy – Richard Evelyn Byrd, Lincoln Ellsworth, Charles. A. Lindbergh; prezydent Theodore D. Roosvelt, oceanograf William Beebe, himalaiści Tenzing Norgay, Norman Dyhrenfuhrt, Reinhold Messner

Pierwsze kobiety przyjęto do Klubu w 1981 roku.

Pierwszym Polakiem w The Explorers Club był przyjęty w 1920 r. Henryk Arctowski – polarnik, kierownik naukowy międzynarodowej wyprawy na drewnianym żaglowcu Belgica (1897-99) pierwszej, która przezimowała w Antarktyce. Następnym, Antoni Jurasz – chirurg, profesor Uniwersytetu Poznańskiego, twórca i dziekan Polskiego Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie w Edynburgu. Pierwszym po II wojnie światowej z terenu Polski był Kazimierz Kordylewski – astronom, odkrywca Pyłowych Księżyców Ziemi (zw. Pierścieniami albo Księżycami Kordylewskiego).