Świątynia Hinduska czyli ogień w kamień zaklęty.

Dyrektor Instytutu Archeologii UW i Prezes Oddziału Polskiego The Explorers Club oraz Zespół Koordynacyjny Dorocznych Wykładów Antropologicznych Pamięci Profesora Andrzeja Wiercińskiego serdecznie zapraszają na wykład prof. Marii Krzysztofa Byrskiego zatytułowany „Świątynia Hinduska, czyli ogień w kamień zaklęty, albo Terytorium rzeczywistej osoby (wastupuruszamandala)”, który odbędzie się 2 grudnia 2015 roku o godz. 11 w Sali Kolumnowej Wydziału Historycznego UW w ramach Dorocznych Wykładów Antropologicznych poświęconych pamięci prof. Andrzeja Wiercińskiego.