Ósmy Doroczny Wykład Antropologiczny pamięci Profesora Andrzeja Wiercińskiego

Dyrektor Instytutu Archeologii UW
oraz
Zespół Koordynacyjny Dorocznych Wykładów Antropologicznych
Pamięci Profesora Andrzeja Wiercińskiego
zapraszają na
VIII Wykład Antropologiczny Pamięci Profesora Andrzeja Wiercińskiego

“Durkheim, Lévi-Strauss, Bourdieu, Latour:
Teorie nauk społecznych jako wizje świata.
Refleksje antropologiczne”
który wygłosi Gość Uniwersytetu Warszawskiego

profesor Wiktor Stoczkowski
Laboratoire d’Anthropologie Sociale, Collège de France
École des hautes études en sciences sociales

7 grudnia 2017 r., godz. 12:00
Sala 209, Instytut Archeologii UW
Kampus Centralny Uniwersytetu Warszawskiego
Po uroczystości, Organizatorzy zapraszają na lampkę wina

Pobierz *.pdf