Polacy na Jedwabnym Szlaku – Metsamor 2017

Wystawa “Polacy na Jedwabnym Szlaku” została otwarta w Muzeum Metsamor w Armenii w październiku 2017 roku, dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt nr. 943/DUN/2016).

Wystawa prezentuje portrety polskich pionierów w badaniach nad Azją, takich jak Michał Boym, polski sinolog z XVI w., autor “Flory Chin”, Bronisław Piłsudski, którego badania prowadzone były na początku XX w. przyczyniły się w dużej mierze do poznania ludności Ainu na Hokkaido czy Wanda Dynowska, działaczka indyjskich ruchów niepodległościowych, która rozpowszechniła w Polsce wiedzę o kulturze indyjskiej i tybetańskiej. Prezentowane w ramach projektów prace odkrywców stworzyły podstawy do dalszych badań w wielu dziedzinach wiedzy o Azji. Na uroczystości otwarcia wystawy zaszczycili: A. Tarverdyan, dyrektor Służby Ochrony Środowiska Historycznego i Rezerwatów Muzeum Kulturowego, Ministerstwo Kultury Republiki Armenii, wiceminister Bartosz Cichocki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz prof. Krzysztof Jakubiak, dyrektor Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.