Inauguracja wystawy “Mas allá de lo Visible. Teledetección y escaneo láser en la investigación peruano-polaco-italiana en Machu Picchu”

Inauguracja wystawy “Mas allá de lo Visible. Teledetección y escaneo láser en la investigación peruano-polaco-italiana en Machu Picchu” (pol. Poza tym co widzialne. Teledetekcja i skanowanie laserowe w badaniach peruwiańsko-polsko-włoskich w Machu Picchu” miała miejsce 16 stycznia 2020 roku w Cusco w Muzeum Casa Garcilaso. Muzeum Casa Garcilaso należy do lokalnego biura Ministerstwa Kultury – Dirección Desconcentrada de Cultura, które od ponad 10 lat jest partnerem Centrum Studiów Andyjskich UW w Cusco. To właśnie na mocy współpracy pomiędzy jednostkami udało się zarezerwować pomieszczenie wystawiennicze w tak prestiżowej lokalizacji w samym centrum historycznym Cusco.

Podczas wydarzenia głos zabrał na początku dyrektor Narodowego Parku Archeologicznego Machu Picchu Jose Bastante, który wyraził swoje ogromne zadowolenie faktem, że wystawa ma miejsce w Cusco (po pierwszej odsłonie w Warszawie) oraz wyraził nadzieję, że będzie mogła być na stałe pokazywana w przyszłości w Machu Picchu. Słowa gratulacyjne w imieniu Rektora Uniwersytetu Warszawskiego przekazała również Pani Profesor Ewa Bulska, dyrektor Centrum Nauk Biologiczno- Chemicznych UW oraz p.o. dyrektora Centrum Nowych Technologii UW. Głos zabrała również Dominika Sieczkowska w imieniu swoim oraz w imieniu drugiego kuratora wystawy Profesora Mariusza Ziółkowskiego.

Wystawa ma charakter informacyjny ze względu, iż stanowi pewnego rodzaju podsumowanie prac prowadzonych w Machu Picchu przez zespół badaczy. Dla polskich specjalistów jest też związane z zakończeniem realizacji dwóch grantów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS nr. 2015/19 / B / HS3 / 03557 oraz PRELUDIUM nr. 2015/19 / N / HS3 /03626)

Wśród publiczności dominowali lokalni archeolodzy oraz przewodnicy turystyczni związani z Machu Picchu, nie zabrakło też współpracujących z CEAC badaczy z Cusco. Szacuje się, że wystawę podczas jej udostępnienia w Muzeum odwiedzić może 3 000 osób lub więcej w zależności od organizowanych innych wydarzeń w jednostce.