Profesor Jerzy Gąssowski (1926 – 2021)

Profesor Jerzy Gąssowski (1926 – 2021) w trakcie ceremonii wręczania Nagrody im. Benedykta Polaka w Archikolegiacie w Tumie pod Łęczyca, 9 czerwca 2017 r.
(zdjęcie serwis https://leczyca.info.pl/kultura/)

Z żalem informujemy, że zmarł Profesor Jerzy Gąssowski, wybitny archeolog, m.in. odkrywca grobu Mikołaja Kopernika w Katedrze we Fromborku, Laureat Nagrody im. Benedykta Polaka w 2017 roku.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 11 lutego o godz. 11.00 (Msza święta) w Warszawie na cmentarzu Północnym – Wólka Węglowa (Dom pogrzebowy, sala A).

Rodzinę Zmarłego prosimy o przyjęcie naszych najszczerszych kondolencji

  • Zarząd Oddziału Polskiego the Explorers Club
  • Kapituła Nagrody im. Benedykta Polaka

Podstawowe informacje o dorobku Profesora Jerzego Gąssowskiego:

https://www.wnp.pl/parlamentarny/spoleczenstwo/nie-zyje-archeolog-prof-jerzy-gassowski,122431.html