„Kraj Jakutów w dorobku polskich odkrywców”

Nagranie z konferencji “Wacław Sieroszewski oraz polscy badacze Syberii” zrealizowanej w systemie zdalnym 20 października 2020 w ramach realizacji grantu Doskonała Nauka przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na projekt „Niepodległość wyryta w DNA. Wacław Sieroszewski – polski przyjaciel na krańcu świata” nr DNK/SP/481115/2020.

Cz. I – Otwarcie konferencji

Cz. II – Przebieg konferencji