W Kanionie Colca – 40 lat później

Projekt „W Kanionie Colca – 40 lat później” ma na celu przypomnienie i uhonorowanie 40-tej rocznicy historycznego polskiego osiągnięcia exploracyjnego: zdobycia i odkrycia dla świata Kanionu Colca – najgłębszego wąwozu lądowego na świecie. Wyczyn ten uznany został za osiągnięcie odkrywcze XX wieku przez największe autorytety geograficzne, takie jak National Geographic Society, Harvard University, Smithsonian Institution, jak również inne popularne media: Guinness Book of World Records, National Geographic Magazine, Canoe and Kayak oraz w setkach popularno-naukowych artykułów w prasie światowej.

Projekt „W Kanionie Colca – 40 lat później” dofinansowano ze Środków Budżetu Państwa. Program Społeczna Odpowiedzialność Nauki – Popularyzacja Nauki I Promocja Sportu Ministra Edukacji i Nauki.

DOFINANSOWANIE: 51 300
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 57 000