Oddział Polski

Historia Oddziału Polskiego The Explorers Club
 

ODDZIAŁ POLSKI THE EXPLORERS CLUB powstał w 1993 r. Propaguje odkrycia – szczególnie polskich badaczy. Przypomina zapomnianych bohaterów historii eksploracji. Przygotowuje wizyty w Polsce wielkich postaci światowej eksploracji. Organizuje prelekcje i wystawy; promuje książki, filmy, prace poświęcone wymienionej tematyce. Zachęca młodych ludzi do podejmowania zawodów związanych z badaniami terenowymi. Organizuje i wspiera ekspedycje badawcze. Ma status Organizacji Pożytku Publicznego.

Pod egidą Oddziału jego członkowie prowadzą, według autorskich programów, edukacyjne wyprawy dla turystów śladami odkrywców, skarbów dziedzictwa światowego kultury i przyrody. Wyprawy takie wytyczyły nowe szlaki w turystyce.

Oddział Polski realizuje szereg inicjatyw, w tym następujące, odbywające się cyklicznie

 1. Nagroda im. Benedykta Polaka.

Z inicjatywy Oddziału Polskiego The Explorers Club, 28 maja 2014 r. na Zamku w Łęczycy podpisane zostało Porozumienie o powstaniu Nagrody im. Benedykta Polaka. Sygnatariusze, którzy utworzyli Kapitułę Nagrody, to przedstawiciele Oddziału Polskiego The Explorers Club, Urzędu Miasta Łęczycy, Starostwa Powiatowego w Łęczycy i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Nagrodą przyznawana jest dorocznie za wybitne osiągnięcia eksploracyjne i badawcze na ziemi, w morzu i w kosmosie w następujących kategoriach:

 1. Nagroda Główna dla obywatela polskiego,
 2. Nagroda dla obcokrajowca zasłużonego we współpracy z badaczami polskimi.

Ma ona na celu promocję polskich dokonań eksploracyjnych oraz przypomnienie, poprzez osobę Patrona, historycznego znaczenia, jakie kraj nasz odegrał w dziedzinie kontaktów międzykulturowych.

Przyznawane są także Wyróżnienia Specjalne, za wybitne osiągnięcia w zakresie eksploracji.

Kapituła Nagrody liczy 12 członków, jej Przewodniczącym jest prof. dr hab. Stanisław Rakusa Suszczewski. Wszyscy Laureaci Nagrody stają się Członkami Honorowymi Kapituły

Siedzibą Kapituły jest Zamek Królewski w Łęczycy, gdzie zazwyczaj w lutym każdego roku ogłaszane są nazwiska Laureatów kolejnych edycji Nagrody.

Ceremonie pierwszych czterech edycji Nagrody (2015 – 2018) odbyły się w Archikolegiacie w Tumie pod Łęczycą, (więcej informacji o Nagrodzie na stronie – link ) natomiast piąta edycja nagrody miała miejsce  15 maja 2019 na Zamku Królewskim w Warszawie (link)

Kolejna ceremonia VI edycji Nagrody planowana jest na 3 czerwca 2020 r.

 

 1. Konferencja “Międzynarodowy Festiwal Nurkowania Wrakowego”

Jest to miejsce spotkań naukowców, przede wszystkim archeologów podwodnych, których szczególnym obszarem zainteresowania są szczątki zatopionych statków i okrętów. Konferencja ma na celu wymianę myśli i osiągnięć naukowych na międzynarodowym forum, zaprezentowanie wyników badań i odkryć oraz zaznajomienie z najnowocześniejszymi technikami używanymi w podwodnej prospekcji i eksploracji. Konferencja ma charakter multidyscyplinarny i korzystają z niej historycy, biolodzy, archeolodzy, konserwatorzy oraz ekolodzy. Rozważane są aspekty znalezisk, niebezpieczeństwa podwodnej eksploracji i ocena stanu zachowania wraków – jak na przykład wypełnionego ropą naftową wraku “Franken” leżącego na środku Zatoki Gdańskiej. Konferencja naukowa przyciąga także ludzi, dla których nurkowanie nie jest pracą lecz hobby – nurków rekreacyjnych i fotografów podwodnych co jest działaniem upowszechniającym naukę. A to stanowi jeden z celów tak samej konferencji jak i Oddziału Polskiego The Explorers Club.

Konferencja organizowana jest od 2010 roku. Początkowo odbywała się w Łodzi, od 2017 lat jest organizowana w Warszawie – w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (“Stary BUW”). Oddział Polski The Explorers Club jest jej patronem i współorganizatorem po raz czwarty. Konferencja ma także wymiar charytatywny – w trakcie jej trwania zbierane są dobrowolne datki od uczestników na rzecz Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci. Więcej na temat konferencji (link)

 1. Wykłady Antropologiczne Pamięci Profesora Andrzeja Wiercińskiego (1930 – 2003)

Jest to inicjatywa Oddziału Polskiego the Explorers Club oraz grupy współpracowników i uczniów Profesora  Andrzeja Wiercińskiego (link do Biogramu http://www.racjonalista.pl/bg.php/s,231 ) powstała w 2010 r. Celem jest upamiętnienie dorobku znakomitego polskiego antropologa i religioznawcy, członka the Explorers Club,poprzez dedykowane Jego Pamięci wykłady publiczne wybitnych, zagranicznych i polskich specjalistów. Dobór tematów obejmuje bardzo szeroki zakres dyscyplinarny odzwierciedlający wielorakie zainteresowania badawcze Patrona.

Wykłady odbywają się tradycyjnie w pierwszej dekadzie grudnia na Kampusie Centralnym Uniwersytetu Warszawskiego, ich współorganizatorami są aktualnie Oddział Polski the Explorers Club i  Instytut Archeologii UW. Odbyło się dotychczas dziewięć  Wykładów, kolejny, dziesiąty, planowany jest na grudzień 2019.

 

Wyróżnienia
 

Medale przyznawane przez The Explorers Club nazywane są Oskarami eksploracji. Klub wyróżnia także za działalność wspierającą realizację zadań Klubu.

Pierwszym Polakiem uhonorowanym przez The Explorers Club był Krzysztof Wielicki – otrzymał Lowell Thomas Award w październiku 2001 roku.

W marcu 2004 roku podczas jubileuszowej gali w Waldorff Astoria, w 100-rocznice założenia The Explorers Club, wyróżnienie Citation of Merit za “nadzwyczajną służbę celom Klubu” otrzymała Monika Rogozińska – współzałożycielka Oddziału Polskiego.

W marcu 2013 r. Monika Rogozińska otrzymała w Waldorf Astoria podczas dorocznego zjazdu Sweeney Medal.

 

Wyprawy z flagą The Explorers Club
 

Na znaczące wyprawy The Explorers Club przydziela Flagę, na której widnieją jego inicjały i róża wiatrów otoczone kolorami: czerwonym – symbolizującym odwagę, niebieskim – wierność celom Klubu i prawdzie. Flagę otrzymały polskie ekspedycje:
 • Jaskinie Rapa Nui i Juan Fernandez na PacyfikuAndrzeja Ciszewskiego i prof. Zdzisława Ryna;
 • NETIA K2 Winter Expedition – pierwsza zimowa wyprawa alpinistów na K2 (8611 m) od chińskiej stronyprowadzona przez Krzysztofa Wielickiego, relacjonowana z bazy w mediach przez Monikę Rogozińską.
 • Razem na biegun, program, w ramach którego Marek Kamiński dotarł na nartach na obydwa bieguny Ziemi z niepełnosprawnym chłopcem, Jasiem Melą. Wyprawy te pomogły zebrać fundusze na protezy dla dzieci.
 • Wyrocznie Inków – archeologów kierowanych przez prof. Mariusza Ziółkowskiego, którzy w Andach peruwiańskich zlokalizowali najważniejszą wyrocznię Czwartej Części Imperium Inków oraz odnaleźli na trudno dostępnych terenach sieć stanowisk prekolumbijskich. W wyprawie, jako dziennikarz, uczestniczyła Monika Rogozińska. (Flaga nr. 160)
 • Obcy w Antarktyce, badania prowadzone przez prof. Marię Agatę Olech. Celem kolejnej wyprawy było opracowanie przyrodnicze rejonów Pinguin Island i King George Island w Antarktyce dla utworzenia rezerwatu przyrody i ocalenia tego obszaru przed skutkami niekontrolowanych wizyt turystów przypływających na statkach; badania nad zasiedlaniem terenów uwolnionych spod topniejących lodowców, zbieranie mchów i porostów do jednego z największych na świecie zielników gatunków polarnych, jaki prof. Maria Agata Olech stworzyła na Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • Sierra Leone 2012, Pierwsza Polska Ekspedycja Eksploracyjno-Naukowa do Sierra Leone. Celem wyprawy było poszukiwanie i eksploracja wraków znajdujących się wzdłuż wybrzeża Banana Island, archipelagu na afrykańskim, porośniętym dżunglą, wybrzeży Atlantyku. Uczestniczyło w niej trzech członków Oddziału Polskiego The Explorers Club: Peter Wytykowski, Roman Zajder i Marcin Jamkowski. (Flaga nr. 160)