Zarząd Oddziału Polskiego The Explorers Club

prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski – Prezes
Marcin Jamkowski – Wiceprezes

Andrzej (Andrew) Piętowski – Wiceprezes
kmdr Benedykt Hac – Sekretarz
Andrzej Lisowski – członek

Komisja Rewizyjna

Miłosz Giersz
Elżbieta Lisowska
Tomasz Schramm

ODDZIAŁ POLSKI THE EXPLORERS CLUB

Organizacja Pożytku Publicznego: KRS 0000234398
Adres: 00-927 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28
Regon: 012129380, NIP: 5211276279
Konto: Bank PEKAO S.A. VIII O/W-wa, ul. Wołoska 18
28124011121111000001650349