Miłosz Giersz

shapeimage 1

Polski archeolog urodzony 5 sierpnia 1977 w Warszawie. Doktor nauk historycznych, adiunkt w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w archeologii Andów Centralnych, a w szczególności obszaru wybrzeża dzisiejszego Peru w okresach przedhistorycznych, poprzedzających pojawienie się kultury Inków. Wraz ze swoją żoną Patrycją od ponad dziesięciu lat prowadzi pionierskie badania archeologiczne w dolinach rzek Culebras i Huarmey w północnym Peru.

IMG 3603

Najważniejsze osiągnięcia:

- Odkrycie ponad stu pięćdziesięciu nieznanych do tej pory stanowisk archeologicznych w dolinie rzeki Culebras na północnym wybreżu Peru.

- Zlokalizowanie południowej granicy kultury Moche (200 – 800 n.e.) i odkrycie lokalnych ośrodków władzy Moche i bogato wyposażonych grobów należących do przedstawicieli elit prekolumbijskich w Quillapampa, w dolinie rzeki Culebras (Peru).

- Odkrycie pierwszych, niewyrabowanych, wielopoziomowych, prekolumbijskich grobowców kultury elity Wari na stanowisku Castillo de Huarmey (Peru).

Peru 2002-0762

Wyróżnienia i nagrody:

- Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP: stypendium dla wybitnych młodych naukowców (od listopada 2011).
- Laureat nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitne rozprawy doktorskie w roku 2007.
- Laureat nagrody VIII edycji konkursu ZOSTAŃCIE Z NAMI! tygodnika POLITYKA w październiku 2008.
- Laureat nagrody im. Ignacego Domeyki przyznanej w 2007 r. przez Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych za najlepszą polską rozprawę doktorską dotyczącą studiów nad Ameryką Łacińską.

Peru 2010 Canon 50D 3288 Peru 2010 Canon 50D 5379

Inne afiliacje:

- Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Studiów Latynoamerykańskich.
- Profesjonalny archeology afiliowany przy Ministerstwie Kultury Republiki Peru.
- Członek-założyciel European Network for Amerindian Studies.
- Członek Society for American Archaeology.

Peru 2010 Canon 50D 3177

Najważniejsze publikacje książkowe:

Miłosz Giersz, Patrycja Prządka, Krzysztof Makowski, Huarmey: en el cruce de los caminos del Perú milenario. Ediciones del Hipocampo, Lima 2013.

Miłosz Giersz, Ivan Ghezzi, Arqueología de la costa de Ancash. ANDES. Boletín del Centro de Estudios Precolombinos de la Universidad de Varsovia vol. 8, Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych i Institut Français d'Etudes Andines, Peru. Warszawa-Lima 2011.

Miłosz Giersz, Patrycja Prządka, Krzysztof Makowski, El mundo Sobrenatural mochica. Imágenes escultóricas de las deidades antropomorfas de Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera, Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima 2005.

Miłosz Giersz, Patrycja Prządka, Sitios arqueológicos de la zona del valle de Culebras, Vol. I, Valle bajo, Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych, Warszawa 2004.

Contact

The Polish Chapter of the Explorers Club
The headquarters:
69 Nowy Świat Street, Warsaw, klatka (stairs) B, pokoj (room)107

The correspondence:
Polish Chapter of the Explorers Club
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warsaw Poland

kontakt@theexplorersclubpolska.pl

Sign up for the subscribers list

Fill up recuired fields!